عکس های مددجویان

    در این مجموعه تصاویری از مددجویانی که برای آنها پروتز ساخته شده است قرار داده شده است. مددجویان با گذاشتن عکس شان در سایت موافقت کرده اند.