آمادگی برای جراحی قطع عضو

  قطع عضو یا آمپوتاسیون
  مددجو پس از مراجعه به بیمارستان توسط جراح مورد معاینه و ارزیابی قرار می گیرد. برحسب شدت ضایعه اورژانس یا غیر اورژانس بودن آن پزشک مربوطه بعضاً برای نجات مددجو به علت جراحات زیاد تصمیم به قطع عضو می گیرد. پیش جراحی لازم است توسط پزشک سطح مقطع برش براساس استانداردهای پزشکی مشخص می شود. مشاهده شده است مددجو بعد از جراحی با دردهای خیالی مواجه می شود و در بسیاری موارد پذیرش شرایط جدید برای مددجو و خانواده مددجو با مشکلاتی مواجه می شود. توجه به نکات زیر می تواند گذر از این مرحله را برای مددجویان گرامی و خانواده محترمشان آسانتر نماید.

  دلایل قطع عضو

  1. تروما ناشی از جنگ ـ برخورد با مین ـ گلوله و غیره 
  2. تروما ناشی از تصادفات ماشین ـ موتور سیکلت ـ ماشین ابزار کارگاهی ـ دستگاه تراش  و ترومای سقوط از ارتفاع ـ برخورد با برق فشار قوی 
  3. قطع عضو در اثر بیماری های پیشرفته ـ دیابت ـ آمپولی وریدی ـ برگر ـ سرطان استخوان ـ استئوملیت استخوانی (عفونت استخوانی) و غیره 
  4. قطع عضو در اثر ترمیم اعضاء دفورمیته مادرزادی 

  اقدامات پیش از جراحی
  لازم بذکر است در صورت اورژانس نبودن برای جراحی آمپوتاسیون بهتر است مددجو توسط روان شناس مورد معاینه و مشاوره قرار بگیرد تا هم مددجو و هم همراهان نسبت به قطع عضو توجیه کامل شده باشند و احیاناً با گذاشتن فیلم راه رفتن مددجویانی که پای مصنوعی یا دست مصنوعی گرفته اند را ببیند و به توانمندی های پس از قطع عضو آگاه باشند.
  ضمناً تجربه و تحقیقات کارشناسان شرکت MediPro آلمان نشان داده است مددجویانی که قبل از آمپوته شدن به هر علتی کاندید جراحی قطع عضو هستند  بهتر است درد از ناحیه جراحت عضو به صورت دارو درمانی از مددجو گرفته شود و حداقل درد و نگرانی را داشته باشد و در آرامش کامل به اطاق عمل برده شود و این امر باعث می شود مددجو پس از قطع عضو دچار درد خیالی یا فانتوم پین مبتلا نشود و اگر هم بشود قابل تحمل تر است.